ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Αναλαμβάνουμε πλήρως την μισθοδοσία της επιχείρησης σας χρησιμοποιώντας τα πλέον σύγχρονα ηλεκτρονικά προγράμματα με πλήθος δυνατοτήτων. Προσφέρουμε Υπηρεσίες εργατικών – μισθοδοσίας στις καλύτερες τιμές τις αγοράς.

 • Μηνιαίος υπολογισμός της μισθοδοσίας σας βάσει όλων των παραμέτρων και των αλλαγών του εργατικού σας δυναμικού.
 • Διαχείριση κάθε αυξομείωσης του προσωπικού σας( προσλήψεων, αποχωρήσεων, απολύσεων) αλλά και των εκτάκτων αλλαγών σε ωράριο, αποδοχές και σύμβαση εργασίας.
 • Ανάλυση του κόστους κάθε υπαλλήλου σας ανάλογα με το ωράριο που τον θέλετε στην επιχείρηση σας, την ειδικότητα, την προϋπηρεσία,την υπερεργασία, την υπερωρία, τη σύμβαση και την μορφή απασχόλησης(πλήρης ή μερικής απασχόληση) αξιολογώντας κάθε παράμετρο για να γνωρίζετε από πριν την κάθε σας κίνηση με το προσωπικό σας και το ποσό αυτή θα σας κοστίσει.
 • Διαρκής ενημέρωση σας για όλες τις αλλαγές στα εργατικά καθώς παρακολουθούμε τα πιο επίκαιρα σεμινάρια πάνω στα νέα ασφαλιστικά νομοσχέδια έτσι ώστε να νιώθετε σίγουροι οτι είστε πάντοτε στο προσκήνιο των νέων δεδομένων σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται καθημερινά.
 • Ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ.
 • Υπολογισμός και αποστολή των αποδείξεων πληρωμής για κάθε έναν από τους υπαλλήλους της επιχείρησης σας κάθε μήνα.
 • Σύνταξη και ηλεκτρονική αποστολή ετήσιου πίνακα προσωπικού.
 • Εκπροσώπηση σας στο Σ.Ε.Π.Ε. και γενικότερα όπου κριθεί απαραίτητο.
 • Συμμετοχή της επιχείρησης σας σε επιδοτούμενα προγράμματα εργασίας του Ο.Α.Ε.Δ.
 • Απογραφή Ι.Κ.Α.
 • Ενημέρωση των βιβλίων σας καταχωρώντας τα έξοδα της μισθοδοσίας που αναλογούν ώστε να έχετε διαρκώς μια πλήρη εικόνα του λογιστικού αποτελέσματος σας.