Νεα Υπηρεσία – Μισθοδοσία Εταιρειών

Προσθήκη της νέας υπηρεσίας "Μισθοδοσία Εταιρειών" στο e-Accounting της Logistikis Taxis. Η παραπάνω υπηρεσία θα προσφέρει: 1. Αποστολή πρόσληψης Μισθωτών 2. Αποστολή Ανανέωσης Σύμβασης Μισθωτών 3. Αποστολή Απόλυσης / Αποχώρησης…

Continue ReadingΝεα Υπηρεσία – Μισθοδοσία Εταιρειών