ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Με κατάλληλη επεξεργασία και ανάλυση αριθμοδεικτών είμαστε στην θέση να συγκρίνουμε την επιχείρησή σας, σε σχέση τόσο με τον κλάδο που δραστηριοποιείστε, όσο και σε σχέση με τον καλύτερο ανταγωνιστή σας που βρίσκεται στην κορυφή του κλάδου.

 • Άμεση ενημέρωση με σαφήνεια για τις τρέχουσες αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία, οι οποίες έχουν σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησης
 • Επιλογή καταλληλότερης νομικής μορφής
 • Φορολογικός Σχεδιασμός και Στρατηγική ανάπτυξης της επιχείρησης
 • Σχεδιασμός, αποφυγής υπερβάλλουσας φορολόγησης και εισφοροδότησης
 • Φορολογικός σχεδιασμός για τις περιπτώσεις διαδοχής του επιχειρηματία, πώλησης της επιχείρησης, απόσχισης ενός κλάδου, συγχώνευσης ή διάσπασης
 • Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων
 • Φορολογικές λύσεις για κάλυψη τεκμηρίων και πόθεν έσχες
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΕΛΠ
 • Υποστήριξη κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων και εκπροσώπηση ενώπιον των φορολογικών αρχών
 • Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι
 • Υποστήριξη στην απόκτηση και πώληση εταιρικών μεριδίων
 • Συγχωνεύσεις Εταιρειών
 • Υπολογισμός υπεραξίας μεταβίβασης επιχείρησης
 • Ενημέρωση της διοίκησης ανά δίμηνο ή ανά μήνα σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης, μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων
 • Εγγραφή στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» και έκδοση Α.Μ.Α.