ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το παρόν αποτελεί την Πολιτική Απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων της διαδικτυακής εφαρμογής LOGISTIKI ONE, η οποία είναι διαθέσιμη μέσω Playstore (Android) και Appstore (IOS). 

Η παρούσα εφαρμογή είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της ετερρόρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΣ Ο.Ε.» (LOGISTIKI TAXIS O.E.), η οποία εδρεύει στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, οδός Μεγ. Αλεξάνδρου αρ. 1 και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής Εταιρία), η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της λογιστικής και παρέχει λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες. Η κατασκευή της εφαρμογής πραγματοποιήθηκε από τον Πέτρο Μπάμπα του Δημητρίου, με ΑΦΜ 128140312. Σκοπός της εφαρμογής είναι η ηλεκτρονική καταχώριση παραστατικών από τους πελάτες της Εταιρείας. Η εφαρμογή αποτελεί πρωτότυπη δημιουργία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Εταιρία. Οποιαδήποτε αντιγραφή, επίδειξη της εφαρμογής σε ανταγωνιστές χωρίς τη συναίνεση της Εταιρείας και οποιαδήποτε προσπάθεια οικειοποίησης αυτής, διώκεται αστικά και ποινικά. 

Είναι υψίστης σημασίας για εμάς η ασφάλεια των προσωπικών πληροφορίων που καταχωρείτε στην εφαρμογή μας. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που συλλέγει η εφαρμογή, κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών της. Η παρούσα πολιτική δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των χρηστών της εφαρμογής και οποιονδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο και την ιδιοκτησία της Εταιρίας.

Αναλυτικότερα, παρακάτω θα βρείτε την πολιτική απορρήτου που εφαρμόζει η Εταιρία μας, όπου περιγράφεται το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, οι λόγοι επεξεργασίας αυτών, σε ποιους μεταδίδονται τα δεδομένα σας, τα δικαιώματα που έχετε σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα και τον χρόνο που απαιτείται η τήρησή τους από εμάς, ανάλογα με την περίπτωση.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου ενδέχεται να μεταβάλλεται από καιρό σε καιρό, σε περίπτωση δε που επέλθουν σημαντικές μεταβολές, θα φροντίσουμε ώστε να ενημερωθείτε με τρόπο άμεσο και εμφανή για αυτές. Εφόσον, η Εταιρία μας αποκτήσει πρόσθετες εμπορικές δραστηριότητες, θα θεωρείται ότι αυτές καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, εκτός αν υπάρξει αλλαγή, για την οποία θα ενημερωθείτε άμεσα.

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα και την παρούσα Πολιτική Απορρήτου μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:

Επωνυμία: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΣ Ο.Ε.» (LOGISTIKI TAXIS O.E.), Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης, οδός Μεγ. Αλεξάνδρου αρ. 1 (ΑΦΜ: 801135705 Δ.Ο.Υ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ), e-mail: info@logistikitaxis.gr , τηλ: +302310733401 / +306989104409.

Τι είναι προσωπικά δεδομένα;

Προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που σας προσδιορίζουν άμεσα ή έμμεσα. Έμμεσα σημαίνει σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα, το όνομα, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου σας, ή ένα μοναδικό αριθμό αναγνώρισης συσκευής.

 

Λειτουργία της εφαρμογής

Αρχικά, πρέπει να προσδιορίσουμε το σκοπό της εφαρμογής και τον τρόπο λειτουργίας της. Η εφαρμογή Logistiki One αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρίας και οι μοναδικοί που έχουν πρόσβαση σε αυτήν είναι τα στελέχη της Εταιρίας και οι προστηθέντες αυτής (υπάλληλοι ή εξωτερικοί συνεργάτες κατόπιν εντολής της Εταιρίας). Η εφαρμογή λειτουργεί μόνο στην Ελλάδα. Χρήστης της εφαρμογής μπορεί να είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ πελάτης της Εταιρίας, ο οποίος έχει ήδη δώσει εντολή στην Εταιρία να χειρίζεται τις φορολογικές υποθέσεις του και ήδη έχει παρέχει τους προσωπικούς του κωδικούς taxisnet  στην Εταιρία, καθώς και τα φορολογικά παραστατικά του σε έγχαρτη (μέχρι σήμερα) μορφή. Η εφαρμογή κατασκευάστηκε αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των πελατών και της Εταιρείας και για να παρασχεθεί η δυνατότητα της απομακρυσμένης και εύκολης αποστολής των παραστατικών από τον πελάτη στην Εταιρία.

 

Για την είσοδο στην εφαρμογή  απαιτείται ο χρήστης να έχει προσωπικούς κωδικούς – όνομα χρήστη και κωδικό εισόδου. Ο μοναδικός τρόπος να αποκτηθούν οι προσωπικοί κωδικοί είναι να εκδοθούν από την Εταιρία (admin) και να παρασχεθούν στο χρήστη. Δεν μπορεί τρίτος να εκδώσει κωδικούς πρόσβασης με κανένα τρόπο.  Σε κάθε είσοδο ο πελάτης απαιτείται να πληκτρολογήσει τους ατομικούς κωδικούς εισόδου που έχει λάβει από την Εταιρεία. Οι κωδικοί δεν αποθηκεύονται και αυτόματη είσοδος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Η εφαρμογή αποτελεί μία βάση δεδομένων, στην οποία ο χρήστης μπορεί να ανεβάζει μέσω κάμερας τα φορολογικά παραστατικά του (αποδείξεις, τιμολόγια). Τα παραστατικά ανεβαίνουν σε οποιαδήποτε μορφή φωτογραφίας (jpg, png κλπ) και σε pdf. Λειτουργεί σαν προσωπικός αποθηκευτικός χώρος (cloud) φορολογικών παραστατικών και πρόσβαση σε αυτό έχει αποκλειστικά ο χρήστης – πελάτης και η Εταιρεία.

 

Τα παραστατικά που έχουν ανέβει από το χρήστη αποθηκεύονται σε έναν απομακρυσμένο server ιδιοκτησίας της Εταιρείας και διατηρούνται στο αρχείο για 2 έτη. Μοναδικός σκοπός της αποθήκευσης και διατήρησης των παραστατικών είναι να είναι αυτά διαθέσιμα για την υποβολή φορολογικών Δηλώσεων, δηλώσεων ΦΠΑ και αποστολή τους στις φορολογικές αρχές εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Μετά το πέρας των 2 ετών θα διαγράφονται από το αρχείο και θα αποστέλλονται σαν αντίγραφα για αποθήκευση από τον πελάτη. Η εταιρεία μετά το πέρας των 2 ετών δε θα διατηρεί αντίγραφα των παραστατικών του πελάτη.

 

Οι προσωπικοί κωδικοί του πελάτη είναι ατομικοί, εκδίδονται μία φορά και διατηρούνται μόνο από την Εταιρεία και τον πελάτη. Ο πελάτης έχει ευθύνη να διατηρήσει ασφαλείς τους προσωπικούς του κωδικούς και να μην τους γνωστοποιήσει σε κάνενα τρίτο πρόσωπο. Η Εταιρεία δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν τρίτος εισέλθει στην εφαρμογή με κωδικούς του πελάτη. Η Εταιρεία επίσης δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια των κωδικών από τον πελάτη.

 

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

(α) Κατά την εγγραφή σας στην εφαρμογή

 Η εγγραφή γίνεται με προσωπικούς κωδικούς που αποστέλλονται από την Εταιρεία στο χρήστη – πελάτη. Για τη δημιουργία προσωπικών κωδικών χρησιμοποείται μόνο το ονοματεπώνυμο του πελάτη, το οποίο έχει ήδη χορηγηθεί στην Εταιρία από τον χρήστη. Οι προσωπικοί κωδικοί του πελάτη είναι αποκλειστικά ατομικοί, εκδίδονται μία φορά και διατηρούνται μόνο από την Εταιρεία και τον πελάτη.

 

(β) Κατά τη χρήση της εφαρμογής

Κατά τη χρήση της εφαρμογής ο πελάτης ανεβάζει τα φορολογικά παραστατικά του μέσω κάμερας, γνωστοποιώντας  με αυτό τον τρόπο όλα τα στοιχεία και τα προσωπικά δεδομένα που αυτά συμπεριλαμβάνουν.

 

Από ποιον συλλέγουμε τα δεδομένα σας

Κατά κανόνα η συλλογή των δεδομένων γίνεται από τα ίδια τα υποκείμενα (δηλαδή εσάς), κατά τη χρήση της εφαρμογής. Σημειωτέον ότι στα πλαίσια της εντολής που μας έχετε ήδη παρέχει για διεκπεραίωση των φορολογικών σας υποθέσεων, κατά τη χρήση της εφαρμογής δε θα μας γνωστοποιήσετε κανένα νέο προσωπικό δεδομένο, παρά μόνο θα διαβιβάζετε ηλεκτρονικά τα παραστατικά σας αντί για την έγχαρτη μορφή που μας τα διαβιβάζετε μέχρι σήμερα.

 

Για ποιο λόγο χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για τους κάτωθι σκοπούς:

Παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών που μας έχετε ζητήσει και προσφέρονται από την Εταιρία μας (εκπλήρωση φορολογικών σας υποχρεώσεων, συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις).

 

Ποια είναι η νομική βάση που μας επιτρέπει να κάνουμε χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη είναι πρωταρχικώς η αναγκαιότητα εκτέλεσης της σύμβασης, στην οποία συμβάλλεται ή η αναγκαιότητα ανάληψης δράσης κατόπιν αίτησης (του Πελάτη), πριν την ολοκλήρωσή της (Άρθρο 6 παρ. 1 περ. β του GDPR). Το παρόν αφορά κυρίως τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται στα πλαίσια της εντολής που έχετε δώσει στην Εταιρεία μας για εκπλήρωση των φορολογικών σας υποχρεώσεων απέναντι στις φορολογικές αρχές.

Δύνανται να τύχουν επεξεργασίας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και επί της κάτωθι βάσης:

εκούσιας ρητής συναίνεσης – π.χ. φυσικά πρόσωπα συμμετέχοντα σε διαγωνισμούς, φυσικά πρόσωπα που κάνουν χρήση της φόρμας επικοινωνίας (Άρθρο 6 (1) (α) του GDPR). Στην περίπτωση αυτή θα σας ζητηθεί ρητή και έγκαιρη συναίνεση για την σκοπούμενη επεξεργασία, επεξήγηση της άρνησης αποδοχής της (π.χ. μη δυνατότητα συμμετοχής στον διαγωνισμό), καθώς και ευκολία ανάκλησης της συγκατάθεσης σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για το σκοπό που σας ζητήθηκαν.

 

Με ποιους θα χρειαστεί να μοιραστούμε τα στοιχεία σας

Η Εταιρία δεν διαβιβάζει σε καμία περίπτωση τα δεδομένα σας σε χώρες και διεθνείς οργανισμούς που βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Επίσης, τα δεδομένα σας δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση αντικείμενο πώλησης σε τρίτους.

Για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας θα διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

(α) στις φορολογικές αρχές και στα ηλεκτρονικά συστήματα τιμολόγησης της ΑΑΔΕ (mydata), που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπλήρωση των φορολογικών σας υποχρεώσεων

(β) δημόσιες ή αστυνομικές αρχές ή αρχή προστασίας δεδομένων, εφόσον αυτό ζητηθεί και εφόσον απαιτείται καλόπιστα με βάση την κείμενη εθνική ή κοινοτική νομοθεσία τόσο προς το σκοπό συμμόρφωσης προς νομική υποχρέωση όσο και για το σκοπό προάσπισης των νομίμων συμφερόντων της Εταιρείας.

 

Για πόσο καιρό θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα που μας γνωστοποιείται κατά τη χρήση της εφαρμογής (παραστατικά) τα διατηρούμε για 2 έτη σε έναν απομακρυσμένο server ιδιοκτησίας της Εταιρείας. Μοναδικός σκοπός της αποθήκευσης και διατήρησης των παραστατικών είναι να είναι αυτά διαθέσιμα για την υποβολή φορολογικών Δηλώσεων, δηλώσεων ΦΠΑ και αποστολή τους στις φορολογικές αρχές εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Μετά το πέρας των 2 ετών θα διαγράφονται από το αρχείο και θα αποστέλλονται σαν αντίγραφα για αποθήκευση από τον πελάτη. Η εταιρεία μετά το πέρας των 2 ετών δε θα διατηρεί αντίγραφα των παραστατικών του πελάτη. Μέσα από το προφίλ διαχείρισης του προσωπικού σας λογαριασμού, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγράψετε όλα τα σχετικά προσωπικά δεδομένα και τα ανεβασμένα παραστατικά. Ωστόσο, η Εταιρία θα διατηρήσει όσα είναι αναγκαία για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων, την συμμόρφωσή της προς νομικές υποχρεώσεις. Ο λογαριασμός σας μπορεί να διαγραφεί κατόπιν αιτήματος στην Εταιρία, που προβαίνει σε οριστική διαγραφή του χρήστη από την εφαρμογή και όλων των συνοδευόμενων παραστατικών. Σε αυτή την περίπτωση, δε διατηρείται κανένα αρχείο, παρά μόνο εάν αυτό κριθεί απαραίτητο από κάποια δημόσια ή αστυνομική αρχή. 

 

Τι φροντίζουμε για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Η Εταιρία έχει μεριμνήσει και λαμβάνει όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Έχουμε εφαρμόσει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες, όπως η κρυπογράφηση και η ψευδωνυμοποίηση, με στόχο να αποτρέψουμε την μη εξουσιοδοτημένη και παράνομη πρόσβαση ή κοινοποίηση αυτών σε τρίτους. 

 

Ειδικά και σε ότι αφορά τους κωδικούς εισόδου στην εφαρμογή, είναι ατομικοί, εκδίδονται μία φορά και διατηρούνται μόνο από την Εταιρεία και τον πελάτη. Ο πελάτης έχει ευθύνη να διατηρήσει ασφαλείς τους προσωπικούς του κωδικούς και να μην τους γνωστοποιήσει σε κάνενα τρίτο πρόσωπο. Η Εταιρεία δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν τρίτος εισέλθει στην εφαρμογή με κωδικούς του πελάτη. Η Εταιρεία επίσης δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια των κωδικών από τον πελάτη.

 

Σε κάθε είσοδο ο πελάτης απαιτείται να πληκτρολογήσει τους ατομικούς κωδικούς εισόδου που έχει λάβει από την Εταιρεία. Οι κωδικοί δεν αποθηκεύονται και αυτόματη είσοδος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

 

Τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να μάθετε αν τηρούμε προσωπικά δεδομένα για εσάς, ποια είναι αυτά και να ζητήσετε αντίγραφο αυτών. Η άσκηση αυτού του δικαιώματος υπόκειται σε ταυτοποίηση του αιτούντος και εκπληρώνεται υπό τον όρο ότι δεν θίγονται προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων. Εφόσον έχει δημιουργηθεί προσωπικό προφίλ στην εφαρμογή μπορείτε να ασκήσετε άμεσα το δικαίωμα αυτό. Συγκεκριμένα, μπορείετε να απευθυνθείτε στην Εταιρεία μας μέσω e-mail στην ανωτέρω υποδεικυόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να μας γνωστοποιήσετε το αίτημά σας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 

 

Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν είναι ανακριβή, ελλιπή ή δεν είναι επικαιροποιημένα. Εφόσον έχετε δημιουργήσει ηλεκτρονικό προφίλ στην εφαρμογή μας μπορείτε να μας στείλετε αίτημα διόρθωσης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ανωτέρω υποδεικνυόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να μας γνωστοποιήσετε το αίτητημά σας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για να προβούμε στις απαραίτητες διορθώσεις.

 

Δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη

Κατά τη χρήση της εφαρμογής, σας δίνεται η δυνατότητα να διαγράψετε όλα τα παραστατικά που εσείς έχετε ανεβάσει, δίχως να χρειάζεται οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί μας. Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε επίσης να διαγράψουμε το προφίλ σας και τους προσωπικούς σας κωδικούς, με εξαίρεση όσα επιβάλλεται να διατηρήσουμε σύμφωνα με τη νομοθεσία. Εφόσον έχετε δημιουργήσει ηλεκτρονικό προφίλ στην εφαρμογή μας μπορείτε να μας στείλετε αίτημα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ανωτέρω υποδεικνυόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  ή να μας γνωστοποιήσετε το αίτημά σας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για να προβούμε στη διαγραφή όλων των στοιχείων που σας αφορούν.

 

Δικαίωμα περιορισμού

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό επεξεργασίας όλων ή ορισμένων από τα προσωπικά σας δεδομένα σε ορισμένες περιπτώσεις. Σημειωτέον ότι θα ενημερωθείτε εάν αυτό μπορεί να επηρεάσει το έργο μας και την ορθή εκπλήρωση των φορολογικών σας υποχρεώσεων.

 

Δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους που ανάγονται στην προσωπική σας κατάσταση.

 

Δικαίωμα φορητότητας

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να σας παραδώσουμε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων σε μηχανικά αναγνώσιμη μορφή ή/και να αποστείλουμε αυτό το αρχείο σε τρίτο πρόσωπο που θα μας υποδείξετε για την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών.

 

Δικαίωμα μη υπαγωγής σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που ορίζονται στη νομοθεσία, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να μην προβαίνουμε σε λήψη αποφάσεων που σας αφορούν επί τη βάσει αυτοματοποιημένης διαδικασίας, όπως η κατάρτιση προφίλ, εφόσον μία τέτοια απόφαση έχει ή θα είχε σημαντικές έννομες συνέπειες για εσάς.

 

Άσκηση δικαιωμάτων

Η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων γίνεται χωρίς χρέωση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου τα αιτήματα είναι επαναλαμβανόμενα κατά μη εύλογο τρόπο ή καταχρηστικά.

 

Αν θεωρείτε ότι θίγονται τα δικαιώματά σας επί των προσωπικών σας δεδομένων

Έχετε κατά νόμο τη δυνατότητα να υποβάλλεται παράπονο/καταγγελία στην αρχή προστασίας δεδομένων της χώρας εγκατάστασής μας ή της χώρας κατοικίας σας. Για την Ελλάδα, αρμόδια είναι η: 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Λ. Κηφισίας 1-3

11523 Αθήνα

Τηλ: +30 210 6475600

Fax: +30 210 6475628

E-mail: complaints@dpa.gr

Website: www.dpa.gr

 

Πολιτική Απορρήτου Κάμερας

Κατά τη χρήση της εφαρμογής, απαιτείται η χρήση της κάμερας από το smartphone που χρησιμοποείτε. Ο μοναδικός σκοπός για τον οποίο χρησιμοποείται η κάμερα είναι η φωτογράφιση των φορολογικών σας παραστατικών και το ανέβασμά τους στο προσωπικό σας προφίλ. 

Στα παραστατικά που έχετε φωτογραφίσει και ανεβάσει έχετε πρόσβαση εσείς, η Εταιρεία και οι προστηθέντες αυτής (εργαζόμενοι, συνεργάτες). Τα αναβασμένα αρχεία διατηρούνται για 2 έτη και μετά διαγράφονται, αφού αποσταλλούν σε εσάς για αποθήκευση. Τα αρχεία δεν αποστέλλονται σε κανένα τρίτο εκτός των φορολογικών αρχών.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγράψετε οποιοδήποτε παραστατικό έχετε ανεβάσει, δίχως τη συγκατάθεση της Εταιρείας.