ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Με ένα σύνολο ειδικών αριθμοδεικτών στοχεύουμε στην ανάλυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου(business plan) και στους τρόπους που θα πετύχετε την μέγιστη ανάπτυξη και κερδοφορία καθώς διαθέτουμε τους πλέον έμπειρους συμβούλους της αγοράς με την πιστοποίηση ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

  • Άμεση ενημέρωση για τις νέες αλλαγές που φέρνει το εκάστοτε φορολογικό νομοσχέδιο και η εργατική νομοθεσία. Εκτενής ανάλυση των σημείων που απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή.
  • Προϋπολογισμός για το κάθε επιχειρηματικό σχέδιο σας για να γνωρίζεται από πριν και πάντοτε συμφωνα τις ανάγκες της αγοράς το ποσό θα σας κοστίσει συγκρίνοντας κάθε εναλλακτική.
  • Ανάπτυξη της χρηματοοικονομικής σας στρατηγικής έτσι ώστε να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό σας.
  • Έρευνα για κάθε νέα υπηρεσία ή προϊόν σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά που θα μπορούσε να σας κάνει πρωτοπόρους επιχειρηματικά.